•     * Rezistivite yöntemi ile yeraltısuyu arama çalışmaları


  •     * Su kuyuları için arama ve işletme ruhsatı


  •     * Kimyasal ve biyolojik su analizleri


  •     * Hidrojeolojik inceleme ve değerlendirme raporları

 

 

Geri Dön