• * Bina, tünel, köprü zemin etütleri

  • * İmara esas jeolojik-jeoteknik etütler


  • * Otoyol, demiryolu güzergâh etütleri


  • * Atıksu arıtma tesisi, içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon alt ve üst yapı proje etütleri


  • * Katı atık bertaraf tesisi proje etütleri


  • * Jeolojik harita yapımı


  • * Jeolojik-jeoteknik raporlar ve danışmanlık hizmetleri

 

 

 

Geri Dön